Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 - 2017 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3070/11-7-2016)

ΒΡΕΦΙΚΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Καταγραφή προσωπικού και δυναμικότητας δομών

Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ. και τον Ειδικό κωδικό του Φορέα

  

  

   

Παλιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (πχ Windows XP) ή παλιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να μην υποστηρίζουν πλήρως όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής
Έκδοση 2.1.5 (13/3/2017)